Prawo lokalne

Akty prawne » Prawo lokalne

1) Uchwała nr XIX/232/12 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica