ZNICZ 2023

Aktualności » ZNICZ 2023

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świdnicy koncentrują swoje działania głównie w obrębie cmentarzy, zlokalizowanych przy nich parkingach oraz drogach dojazdowych. Nekropolie kontrolowane są również w godzinach nocnych.

Zachęcamy wszystkich odwiedzających cmentarza do korzystania ze środków komunikacji publicznej, natomiast kierowcom zwracamy uwagę na zmiany organizacji ruchu w obrębie nekropoli oraz konieczność stosowania się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.