Wybrane interwencje na zgłoszenia mieszkańców w okresie 28.07-03.08.2023r.

Aktualności »  Wybrane interwencje na zgłoszenia mieszkańców w okresie 28.07-03.08.2023r.

28.07.20223r. godz.719 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie, dotyczące nietrzeźwego mężczyzny lżącego obok ławki przy ulicy Siostrzanej. Na miejscu strażnicy zlokalizowali tą osobę, która została ukarana mandatem karnym z art. 140 Kodeksu wykroczeń (dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku). Wyjaśniamy co kryje się pod tym opisem wykroczenia.  Pojęcie „nieobyczajny wybryk” oznacza pewne zachowanie, odbiegające od przyjętych, utartych norm, zasad przyzwoitego zachowania, funkcjonowania w społeczeństwie.

28.07.2023r. godz.1222 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie, od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny leżącego na ławce na Placu Michała Drzymały. Na miejscu strażnicy zastali dobrze znanego z licznych interwencji nietrzeźwego bezdomnego mężczyznę. W związku z naruszeniem norm art. 140 Kodeksu wykroczeń (dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku) oraz art. 143§1 (kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego) sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

28.07.2023r. godz.1929 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące gęsi chodzącej po Rynku. Ustalono, iż do jednego z lokali gastronomicznych przyszedł mężczyzna w „towarzystwie” właśnie tej gęsi oraz kaczki. Obsługa restauracji nie wnosiła zastrzeżeń co do obecności ptactwa w lokalu, dlatego też w sprawie tej nie podjęto żadnej interwencji. Nie ustalono jakie danie zamówił właściciel kaczki i gęsi.

30.07.2023r. godz.642 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące mężczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne za wiatą przystankową na Placu Michała Drzymały. Tak jak przypuszczali skierowani na miejsce strażnicy na zastalizastali znanego bezdomnego, za wiatą przystankową znajdowały się fekalia. Stwierdzono, że mężczyzna ten naruszył normy opisane w art.140 (dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku) oraz 145 (zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsc publicznych) Kodeksu wykroczeń. Za swój czyn odpowie przed sądem.

31.07.2023r. godz.832 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące metalowej kratki, która wpadła do studzienki na skwerze przy fontannie na ulicy Łukowej. Sytuacja ta stwarzała pewne zagrożenie dla osób przebywających przy fontannie. Oczywiście tego typu awarie można zgłosić do zarządcy terenu, jednak usunięcie problemu mogłoby nastąpić z pewnym opóźnieniem, dlatego strażnicy sami osadzili kratę, która nie był uszkodzona.

01.08.2023r. godz.1820 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące osób palących papierosy na peronie dworca PKP Świdnica Miasto. Obaj palacze zostali ukarani przez strażników mandatami karnymi w związku z naruszeniem norm art. 13 p.2 Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5, (na przystankach komunikacji publicznej) podlega karze grzywny do 500 zł.

02.08.2023r. godz.658 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące jeża, który utknął w ogrodzeniu przedszkola przy Placu Wojska Polskiego. Na miejscu funkcjonariusze szybko zlokalizowali uwięzione zwierzę. Tym razem interwencja schroniska nie była potrzebna, uwolniła go strażniczka. Jeż kilkoma fuknięciami podziękował i spokojnie oddalił się od niebezpiecznego ogrodzenia.

02.08.2023r. godz.941 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego w podwórzu przy ulicy Wrocławskiej. Na miejsce skierowano patrol naszej jednostki. Funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie, od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, nie można z nim było nawiązać żadnego kontaktu w związku z powyższym wezwano pogotowie ratunkowe. Zespół ratownictwa medycznego podjął decyzję o przewiezieniu nietrzeźwego do szpitala.

02.08.2023r. godz.1340 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który załatwił swoje potrzeby fizjologiczne na ulicy Dworcowej niemal bezpośrednio przed dworcem PKP. Sprawca tego czynu został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł. Na terenie poczekalni dworca PKP oraz poczekalni dworca autobusowego znajdują się toalety publiczne.

02.08.2023r. godz.1714 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące rzucania różnymi przedmiotami z balkonu jednego z mieszkań przy ulicy Traugutta. Sprawca z nieustalonych przyczyn usiłował trafić w osobę zgłaszającą. Na miejscu strażnicy ukarali sprawcę tego czynu mandatem karnym w związku z popełnieniem wykroczenia z art.75 Kodeksu wykroczeń – (Art.  75. §  1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

§  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 ze złośliwości lub swawoli,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny).

03.08.2023r. godz.2138 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące młodej kobiety, która  załatwiła swe potrzeby fizjologiczne w przejściu podziemnym pod peronami dworca. Strażnicy ukarali kobietę mandatem karnym. Sprawczyni wykroczenia posprzątała po sobie. Należy dodać, że przejścia podziemne są oznakowane piktogramami ostrzegawczymi mówiącymi o monitoringu tego terenu.