REKORDZISTA

Aktualności » REKORDZISTA

Niektórzy kierowcy nie zważając na zakaz wjazdu do Rynku od strony ulicy Grodzkiej, właśnie tą drogą chcą się dostać w to miejsce. Należy pamiętać, iż nawet pod nieobecność strażników czy Policjantów, zachowanie takie nie pozostanie bez konsekwencji. Każdorazowo wykroczenie to jest rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego co może skutkować ukaraniem kierowcy mandatem karnym w kwocie do 750 zł (niestosowanie się do znaku „zakaz wjazdu oraz znaku „nakaz jazdy w prawo”) lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Należy pamiętać, że kierowca otrzyma w takim przypadku również 5 punktów karnych.

Powyższy tekst pojawił się na stronie Straży Miejskiej w Świdnicy w listopadzie ubiegłego roku. Czy obecnie sytuacja uległa poprawie? Raczej nie. Choć opisane powyżej sytuacje są sporadyczne i istnieje możliwość prawidłowego wjazdu (dla posiadaczy stosownych zezwoleń) od strony ulicy Kotlarskiej, to jednak nadal problem ten się pojawia. Rekordzistą jest kierowca firmy kurierskiej, który w krótkim czasie 5-krotnie zdecydował się na dość ryzykowne rozwiązanie i skrócenie sobie drogi o kilkaset metrów. We wszystkich tych przypadkach prowadzone są czynności wyjaśniające. Kierowca oprócz 5 mandatów może otrzymać również 25 punktów karnych.