PIĄTE KOŁO U WOZU

Aktualności » PIĄTE KOŁO U WOZU

Na miejsce natychmiast skierowano patrol straży miejskiej, gdyż koło leżące na wyjątkowo ruchliwej ulicy stwarzało realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Koło zabezpieczono w Komendzie Straży Miejskiej w Świdnicy na ulicy Dworcowej 2, gdzie oczekuje na swego właściciela.