Nietypowa zguba

Aktualności » Nietypowa zguba

W okolicy Wrocławskiej patrol nocny Straży Miejskiej znalazł porzucony wózek inwalidzki. Informujemy osobę zainteresowaną, że w/w wózek jest do odebrania u Dyżurnego w Komendzie Straży Miejskiej przy ul.Dworcowej 2.