Interwencje

Poradnik » Interwencje

 

Wszelkiego rodzaju zdarzenia dotyczące naruszeń obowiązującego porządku prawnego, w szczególności zakłócania spokoju i porządku w miejscach publicznych, naruszeń obyczajowości, a także występujących stanów zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia prosimy zgłaszać:

- do Dyżurnego Straży Miejskiej - Tel. alarmowy 986

lub  telefonicznie, bezpośrednio do dyżurnego, pod całodobowy numer telefonu
74/851-56-70

-mailem
strazmiejska@sm.swidnica.pl

W przypadkach nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 986

Straż Miejska w Świdnicy działając na podstawie: art. 54§1 w związku z art. 37 §1 i art. 41 kpow oraz art. 121, 147§3 i 5, 148, 150, 151, 153§3, 154, 171 kpk. ma prawo wezwać każdą osoba zgłaszającą interwencję w celu przesłuchania jej w charakterze świadka.

Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk)