Blokada pojazdu

Poradnik » Blokada pojazdu

Zgodnie z z art. 130a ust 8 Prawa o ruchu drogowym:
,,Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu."
Zatem jeśli zaparkujemy w miejscu, w którym jest to zabronione w sposób nieutrudniający ruch lub niezagrażający bezpieczeństwu, musimy być świadomi, że na koło pojazdu może zostać założona blokada.
Za szybą pojazdu strażnik zostawia wezwanie z informacją odnośnie popełnionego wykroczenia wraz z numerami telefonów, pod które należy zadzwonić celem zakończenia interwencji 74/851-56-70 lub 986.
Na miejsce zdarzenia wysyłany jest patrol interwencyjny, który dokonuje zdjęcia blokady.
Za samo zdjęcie blokady nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.
Interwencja wobec kierującego, na którego samochód założono blokadę, może zakończyć się:
- mandatem karnym lub skierowaniem sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy,
-pouczeniem, zwróceniem uwagi, ostrzeżeniem,
-zastosowaniem innych środków oddziaływania wychowawczego.