Basen na balkonie

Aktualności » Poprzednie interwencje » Basen na balkonie

 

Nietypowa prośba o podjęcie interwencji wpłynęła do Straży Miejskiej w dniu 24.07.2017 r. o godz. 16:10. Zgłoszenie dotyczyło zalewania wodą balkonu i niszczenia kwiatów balkonowych przez sąsiada z wyższej kondygnacji na jednej z ulic Oś. Zarzecze. Jak na miejscu ustalili strażnicy miejscy , mężczyzna wystawił na balkon basen, nalał do niego wody i pozwolił bawić się w nim dzieciom. Interwencja zakończyła się pouczeniem Pana z wyższego piętra za niezachowanie należytej ostrożności w postępowaniu z przedmiotami i płynami, tj. art. 75. § 1. Kodeks Wykroczeń, „Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

(J.B.)