ZWIERZĘTA – NASI BRACIA MNIEJSI

Aktualności » ZWIERZĘTA – NASI BRACIA MNIEJSI

Widok lisa, kuny, sarny czy borsuka spacerującego po ulicach naszego miasta nie jest niczym nadzwyczajnym. Zwierzęta te zamieszkują w parkach, zagajnika czy na ogrodach działkowych. Przyzwyczaiły się do obecności ludzi i coraz lepiej funkcjonują w tym środowisku. Niestety widok dzikich zwierząt spacerujących po mieście często wzbudza przerażenie naszych mieszkańców. Jeszcze więcej problemów pojawia się wiosną, gdy gniazda opuszczają podloty, czyli ptaki, które nie osiągnęły jeszcze pełnej samodzielności, ale nie przebywają już w gnieździe. Podlot jest karmiony przez rodziców poza gniazdem. Może wykazywać mniejszy niż dorosłe ptaki lęk przed człowiekiem. Przez ten etap przechodzą w swoim rozwoju m.in. drozdykawki i inne krukowateptaki drapieżnesowyziębysikory. Podloty często trafiają niepotrzebnie w ręce ludzi, gdyż są błędnie uważane za porzucone pisklęta. 

Aby zapobiegać takim sytuacjom Fundacja Mam Pomysł, operator Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy, przygotowała broszurę informacyjną pt. „DOBRY ZWIERZ”. Straż miejska włączyła się do tej akcji. Ulotki fundacji można otrzymać w Komendzie Straży Miejskiej w Świdnicy na ulicy Dworcowej 2, lub bezpośrednio od naszych funkcjonariuszy w terenie.