WSTĄP W NASZE SZEREGI – ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM

Aktualności » WSTĄP W NASZE SZEREGI – ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM

Straż Miejska w Świdnicy ogłosiła nabór na stanowisko aplikanta w tutejszej jednostce. Kandydat musi spełnić ustawowe wymagania, to jest:

1) posiadać obywatelstwo polskie;

2) ukończone 21 lat;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

5) cieszy się nienaganną opinią;

6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Czy praca w straży miejskiej należy do najłatwiejszych? Na pewno NIE. Strażnicy pracują w systemie 3-zmianowym, 7 dni w tygodniu. W teren wychodzą niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Co oferuje straż miejska swoim pracownikom?

 

Aplikant straży miejskiej otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego w kwocie od 5 do 20% w zależności od stażu pracy, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), możliwość otrzymania nagród uznaniowych, nagrody jubileuszowe, posiłki profilaktyczne (od 1 listopada do 31 marca), inne świadczenia wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych. Oprócz tego, pracownik Straży Miejskiej w Świdnicy, może korzystać z dofinansowań w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym dofinansowania do wczasów organizowanych we własnym zakresie, dofinansowania w okresie zwiększonych wydatków w czasie świąt, skorzystania z pożyczki na remont mieszkania, otrzymania bezzwrotnej zapomogi losowej.

 

http://bip.swidnica.nv.pl/sm,m,12765,nabor-na-stanowiska.html