UWAGA NA SOPLE – SEZON ROZPOCZĘTY

Aktualności » UWAGA NA SOPLE – SEZON ROZPOCZĘTY

Przypominamy! W przypadku zauważenia sopli zagrażających naszemu bezpieczeństwu należy niezwłocznie powiadomić administratora budynku. Nie zawsze jednak jest to możliwe. W takiej sytuacji informację o zagrożeni należy przekazań do dyżurnego naszej jednostki – tel. 986 lub do Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112.