RYNEK – STREFA CHRONIONA

Aktualności » RYNEK – STREFA CHRONIONA

Niektórzy kierowcy nie zważając na zakaz wjazdu do Rynku od strony ulicy Grodzkiej, właśnie tą drogą chcą się dostać w to miejsce. Należy pamiętać, iż nawet pod nieobecność strażników czy Policjantów, zachowanie takie nie pozostanie bez konsekwencji. Każdorazowo wykroczenie to jest rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego co skutkuje ukaraniem kierowcy mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Należy pamiętać, że kierowca otrzyma w takim przypadku również 5 punktów karnych.