OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA - „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Świdnicy”.

Aktualności » OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAMÓWIENIA - „Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dla potrzeb Straży Miejskiej w Świdnicy”.

Zapytanie ofertowe skierowano do siedmiu potencjalnych wykonawców.

We wskazanym termonie wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymogi zamówienia podprogowego oraz określony w zapytaniu opis przedmiotu zamówienia.

Powyższa oferta została złożona przez firmę DDB Auto Bogacka spółka komandytowa oraz zatwierdzona do realizacji przez zespół przetargowy.