Mandat

Poradnik » Mandat

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania mandatów karnych, za niektóre rodzaje wykroczeń.
Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego (art. 98 §3 KPOW).


Mandat karny gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. (art. 98 §2 KPOW).

Istotą mandatu zaocznego jest to, że należy go opłacić w ciągu siedmiu dni. Liczone są one jednak nie od daty doręczenia mandatu, lecz od jego wystawienia.


Prawomocnie nałożony mandat karny nie może zostać uchylony. W przypadku skorzystania z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego, wobec sprawcy wykroczenia jest kierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. W przypadku Świdnicy jest to II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Różanej 2 i VI Wydział Sądu Rejonowego w Świdnicy przy ul Okulickiego 2-4.

W świetle obowiązujących przepisów, Komendant Straży Miejskiej nie posiada kompetencji do anulowania nałożonego mandatu karnego.

Mandat karny należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

Podaną kwotę na mandacie należy wpłacić na konto:
Straż Miejska w Świdnicy, ul.Dworcowa 2-4-6-8, 58-100 Świdnica

Nr konta w PEKAO S.A: 77 1240 3464 1111 0010 4608 7428, dodatkowo podając swoje dane osobowe wraz z serią i numerem mandatu, znajdujących się w prawym górnym rogu mandatu.