Akcja „Sprzątam po moim psie”

Aktualności » Poprzednie interwencje » Akcja „Sprzątam po moim psie”

 

 

      W dniach 16.11 – 21.11.2015 r. Straż Miejska w Świdnicy przeprowadziła wzmożone kontrole w miejscach, w których występują liczne zabrudzenia pozwierzęce. Kontrolą objęto w szczególności tereny przy ul. Trybunalskiej, ul. Kwiatowej i ul. Westerplatte. Mimo coraz wyższej świadomości opiekunów swoich czworonogów i coraz wyższej kultury postępowania w zakresie dbałości o zwierzę oraz nowych form wsparcia człowieka, by sprzątane były nieczystości po nich, wciąż jeszcze daleko nam do ideału. Niektóre miejsca w Świdnicy przypominają bardziej wychodek aniżeli teren rekreacyjny, na którym można świetnie pobawić się z własnym psem. Wiele także pozostaje osób ignorujących swoje obowiązki względem zwierzęcia, wypuszczając je bez żadnego nadzoru na dwór czy na klatkę schodową, by zwierzę mogło się załatwić. Dlatego też strażnicy starali się dotrzeć do części z tak wytypowanych miejsc i wyegzekwować prawne obowiązki określone w uchwale rady miejskiej w Świdnicy dotyczącej trzymania zwierząt domowych. Szczególnie jednak zależało nam na tym, aby każdy właściciel psa mógł zapoznać się z takim katalogiem obowiązków.

      W wyniku przeprowadzonej akcji strażnicy stwierdzili, że znakomita większość prawidłowo rozumie sprawowanie nadzoru nad zwierzęciem, albo widok munduru mobilizująco wpływa na mieszkańców. Pouczono pięć osób, a kilku zwrócono uwagę.

(J.B.)