Akcja „Czerwone oznacza – STOP!” – c.d.

Aktualności » Poprzednie interwencje » Akcja „Czerwone oznacza – STOP!” – c.d.

      Mając na uwadze coraz więcej informacji dotyczących potrąceń pieszych przez pojazdy, wracamy do działań skierowanych na zwiększenie ich bezpieczeństwa.

      W dniu 01.12.2015 roku Straż Miejska w Świdnicy ponowiła kontrole przechodzenia pieszych przez jezdnię w miejscach, gdzie jest to regulowane sygnalizatorami świetlnymi. Obserwacją objęto przejście przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości z ul. Łukową. Kontrola tego miejsca, która trwała półtorej godziny, skutkowała ujawnieniem ośmiu przypadków przejścia pieszego na czerwonym świetle. Niektórzy nie baczyli nawet na przejeżdżające pojazdy, próbując je ominąć lub wymuszając ich nagłe zatrzymanie.

      W stosunku do osób, które dopuściły się takiego zachowania wszczęto czynności na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zastosowano środki oddziaływania wychowawczego na podstawie kodeksu wykroczeń.  

      Informujemy, że czas oczekiwania na zielone światło w tym konkretnym miejscu to 1 minuta i 5 sekund. Czy zatem jedna minuta zmieni twoja życie, czy warto aż tak się spieszyć?

(J.B.)