Akcja „Bezpieczny plac zabaw”

Aktualności » Poprzednie interwencje » Akcja „Bezpieczny plac zabaw”

      Straż Miejska w Świdnicy w dniu 4.02.2016 roku rozpoczęła akcję pn. „Bezpieczny plac zabaw”. Pod lupę strażników zostały wzięte w pierwszej kolejności place zabaw zlokalizowane na Os. Młodych, Os. Zawiszów oraz Os. Zarzecze oraz w Parku im. J. Kasprowicza. Już pierwsze kontrole wykazały, że są wady i uszkodzenia, którym natychmiast powinni przyglądnąć się zarządcy placów. Strażnicy skrupulatnie przyjrzą się wszystkim potencjalnym zagrożeniom i w trybie natychmiastowym zwrócą się do odpowiedzialnego za bezpieczeństwo o podjęcie niezwłocznych działań naprawczych. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami są uszkodzenia lub poluzowanie śrub mocujących urządzenia zabawowe, wystające gwoździe i inne ostre elementy, połamane, nadpęknięte lub przegnite drzewce, deski i stopnie konstrukcji, zerwane lub naderwane linki asekuracyjne, obluzowane lub mimośrodowo kręcące się na wyrobionych lub uszkodzonych łożyskach karuzele, pęknięte osłony tarasów wysokościowych, a także wymalowane gdzieniegdzie graffiti i napisy o treści niekoniecznie adresowanej do najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

      Na Os. Młodych skontrolowano 12 placów, gdzie w 8 przypadkach ujawniono łącznie  15 defektów. Podobnie na Os. Zawiszów podczas kontroli 5 miejsc zabaw dla dzieci stwierdzono 3 usterki. Kontrola 6 takich miejsc na Os. Zarzeczu skutkowała zaś wykryciem 12 potencjalnie niebezpiecznych uszkodzeń sprzętów zabawowych.

      O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach Straż zawiadomi właściwych zarządców, jednak należy pamiętać, że taki obowiązek systematycznej kontroli należy do samego podmiotu władającego terenem wraz z zamontowanymi na nim urządzeniami. W przypadku zaniedbań w tym względzie osoba odpowiedzialna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z art. 71 i 72 kodeksu wykroczeń oraz ukarana grzywną do 5000 zł lub karą aresztu. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających także życiu lub zdrowiu człowieka odpowiedzialność karna jest znacznie wyższa określona przepisami kodeksu karnego.

      Prosimy wszystkie osoby, które zauważą wystąpienie jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu placów zabaw na terenie miasta o zgłoszenie tej informacji dyżurnemu Straży Miejskiej w Świdnicy pod bezpłatny numer telefonu 986.

(J.B.)