Wybrane interwencje na zgłoszenia mieszkańców w okresie 01.07.2022 do 07.07.2022r.

01.07.2022r. godz.1131 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące osób spożywających alkohol w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Skierowani na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Interwencję zakończono postępowaniem mandatowym.

01.07.2021r. godz.1843 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące mężczyzny leżącego na chodniku w Rynku. Teren ten pozostawał poza zasięgiem monitoringu. Stwierdzono, że mężczyzna posiada poważne obrażenia głowy. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Poszkodowany został przewieziony do szpitala „Latawiec”.

01.07.2022r. godz.2157 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące udzielenia pomocy w zabezpieczeniu terenu przy ulicy Tokarzewskiego w związku z koniecznością wycinki dwóch wiatrołomów. Drzewa zostały bezpiecznie wycięte. O konieczności usunięcia drewna powiadomiono zarządcę terenu.

02.07.2022r. godz.1220 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące osób spożywających alkohol w rejonie ulicy Łukowej. Skierowani na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Interwencję zakończono sporządzeniem wniosku o ukaranie do sądu.

02.07.2021r. godz.1450 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące spożywania alkoholu przez grupę osób w Rynku. Strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Biesiadnicy zostali ukarani mandatami karnymi.

02.07.2021r. godz.1735 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące grupy osób spożywających alkohol na terenie Centrum Przesiadkowego przy ulicy Kolejowej. Skierowani na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Interwencję zakończono ukaraniem dwóch sprawców mandatami karnymi i skierowaniem dwóch wniosków o ukaranie do sądu.

03.07.2021r. godz.1501 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące dwóch mężczyzn śpiących na ławkach w Rynku. Skierowani na miejsce strażnicy zastali tam doskonale znane z wcześniejszych interwencji nietrzeźwe osoby. Strażnicy pouczyli mężczyzn i nakazali opuszczenie Rynku. O godzinie 1646  operator monitoringu wizyjnego zgłosił, że jeden z tych mężczyzn ponownie śpi  na ławce. Tym razem interwencję zakończono skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Mężczyzna oddalił się twierdząc, że idzie spać do swojego miejsca zamieszkania. Niestety o godzinie 1807 konieczna była kolejna interwencja. Ten sam mężczyzna tym razem spał na ulicy Wewnętrznej pod Wieżą Ratuszową. Kontakt z nim był poważnie utrudniony. Został osadzony do wytrzeźwienia w Policyjnej Izbie Zatrzymań.

04.07.2021r. godz.1736 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące osoby nietrzeźwej leżącej na chodniku przy ulicy Westerplatte. Skierowani na miejsce strażnicy potwierdzili zgłoszenie. Z nietrzeźwym nie można było nawiązać żadnego kontaktu. Wezwano pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala „Latawiec”.

05.07.2021r. godz.1528 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące osoby śpiącej na ławce przy ulicy Łukowej. Na miejscu zastano znanego z poprzednich interwencji nietrzeźwego mężczyznę. Za swoje zachowanie odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.

06.07.2021r. godz.1210 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny leżącego na ulicy Księżnej Jadwigi Śląskiej. Skierowani na miejsce strażnicy stwierdzili, że osoba ta posiada poważne obrażenie głowy. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowanego do szpitala „Latawiec”.

06.07.2021r. godz.1955 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał telefoniczne zgłoszenie dotyczące wycieńczonego sokoła, którego działkowicz znalazł we wiadrze z wodą na swojej działce. Strażnicy natychmiast zorganizowali pomoc. Sokół trafił do schroniska dla zwierząt i obecnie odzyskuje siły.

06.07.2021r. godz.2037 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące libacji alkoholowej w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Interwencję zakończono ukaraniem mandatami sprawców tego czynu.

07.07.2021r. godz.1144 dyżurny Straży Miejskiej w Świdnicy otrzymał zgłoszenie od operatora monitoringu wizyjnego dotyczące libacji alkoholowej w rejonie skweru z dzikami przy ulicy Franciszkańskiej. Na miejsce skierowano patrol straży miejskiej. Na widok zbliżającego się radiowozu dwóch miłośników trunków zbiegło, jeden został ujęty i ukarany mandatem karnym.