WSTĄP W NASZE SZEREGI

Aktualności » WSTĄP W NASZE SZEREGI

Jeżeli jesteś zainteresowana / zainteresowany pracą w naszej jednostce nie czekaj! Zadzwoń – na   wszelkie   pytania   odpowie   osobiście  zastępca   Komendanta   Edward  Świątkowski  tel. 748515673 (w dni robocze w godzinach 7.00-15.00).

Strażnikiem może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) ukończyła 21 lat;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

5) cieszy się nienaganną opinią;

6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Poniżej znajduje się link do informacji o prowadzonym naborze:

 

http://bip.swidnica.nv.pl/sm,a,124654,ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-urzednicze-strazy-miejskiej-w-swidnicy-aplikanta.html