BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU DOTARŁO DO STRAŻY MIEJSKIEJ

Aktualności » BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU DOTARŁO DO STRAŻY MIEJSKIEJ

Ten właśnie płomień dotarł do naszej jednostki w dniu wczorajszym. Światło pokoju przynieśli do Komendy Straży Miejskiej w Świdnicy harcerze z Komendy Hufca ZHP w Świdnicy.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Źródło :

https://swiatlo.zhp.pl/