Zima nie zapomniała o Świdnicy

Aktualności » Poprzednie interwencje » Zima nie zapomniała o Świdnicy

 

W związku z wystąpieniem w ostatnich dniach sporych opadów śniegu strażnicy miejscy podjęli działania mające na celu dotarcie do wszystkich administratorów i właścicieli posesji, w których na czas nie poradzono sobie z likwidacją zalegającego  śniegu.Przypominamy, że aktem prawnym regulującym obowiązek usuwania przez właścicieli błota, śniegu czy lodu jest Uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXII /231/16 rozdział 1§4. Apelujemy również corocznie do zarządców obiektów wielkopowierzchniowych o zwrócenie baczniejszej uwagi na śnieg zagrażający tym konstrukcjom.

(K.G.)