Wyjący i szczekający pies

Aktualności » Wyjący i szczekający pies

 

W dniu 10.10.2018r.  o godz. 10:25 wpłynęło zgłoszenie od mieszkańca z ul. Brackiej o psie pozostawianym w mieszkaniu, który całymi dniami szczeka i wyje, czym powoduje uciążliwość dla osoby zgłaszającej.  Funkcjonariusze dotarli do właścicielki zwierzaka i pouczyli Panią. Poinformowali, że zgodnie z §15. 2. Uchwały nr XXII/231/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami”. Przypominamy również, że §15. 1 tej samej Uchwały brzmi następująco „ Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia”.

(J.B.)