Wybrane interwencje na zgłoszenia obywateli w okresie 29.09-6.10.2017 r.

Aktualności » Poprzednie interwencje » Wybrane interwencje na zgłoszenia obywateli w okresie 29.09-6.10.2017 r.

 

29.09. 2017r. godz. 11:10 Oficer Dyżurny KPP prosi o skierowanie patrolu na ul. Teatralną 36, gdzie w podwórku spożywany jest alkohol.  Przybyli na miejsce strażnicy miejscy zastali mężczyznę, który przy nich spożywał alkohol. Funkcjonariusze nałożyli na pijącego mandat. Sprawca wykroczenia stwierdził, że może pić alkohol i odmówił jego przyjęcia. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Świdnicy celem jej rozstrzygnięcia.


29.09. 2017r. godz. 23:05 zgłoszenie z ulicy Pułaskiego 67 o zakłócaniu ciszy nocnej i spożywaniu alkoholu przed wejściem do budynku. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających dwie osoby zostały pouczone przez funkcjonariuszy, a na jednego ze sprawców wykroczenia nałożony został mandat karny.


30.09. 2017r. godz. 16:00 prośba o udzielenie pomocy Pogotowiu Ratunkowemu we wniesieniu pacjenta na ul. Franciszkańskiej. Mundurowi pomogli obsłudze karetki w przeniesieniu po schodach chorego do jego miejsca zamieszkania.


1.10. 2017r. godz. 15:20 prośba o podjęcie działań w związku z odchyleniem się okrągłej pokrywy studzienki kanalizacyjnej na prawoskręcie z ul. Wałbrzyskiej w kierunku ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej. Strażnicy miejscy osadzili pokrywę na miejsce. W przeciągu niecałego tygodnia studzienka została wymieniona na nową.


4.10.2017 r. godz. 13:05 hol dworca PKP, n/n mężczyzna bardzo głośno używał słów nieprzyzwoitych. Skierowani do podjęcia interwencji strażnicy miejscy nałożyli grzywnę w postaci mandatu karnego w kwocie 100 zł, po czym mężczyzna opuścił wskazane miejsce.


5.10.2017r od godz. 18:40 do godz. 19:20 w czasie, kiedy Orkan Ksawery z największą siłą zaatakował Świdnicę, Straż Miejska otrzymała w przeciągu 50 minut aż dziesięć próśb o pomoc lub zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc. Pierwsze powiadomienie wpłynęło o godz.18:20 i dotyczyło połamanych drzew w parku Młodzieżowym przy ul. Armii Krajowej. I od tego momentu telefon nie przestawał dzwonić i tak prawdopodobnie było we wszystkich jednostkach odpowiadających za ład i porządek publiczny.

(J.B.)