Wybrane interwencje na zgłoszenia obywateli w okresie 23.11-29.11.2018 r

Aktualności » Poprzednie interwencje » Wybrane interwencje na zgłoszenia obywateli w okresie 23.11-29.11.2018 r

 

23.11.2018r.godz.23:20 operator monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej zgłosił, że idący w grupie osób mężczyzna zerwał tabliczkę informacyjną z ogrodzenia budowy w Rynku i oddala się w kierunku ul. Kotlarskiej. Mężczyzna przemieszczając się w rejonie śródmieścia był obserwowany przez operatora monitoringu wizyjnego i na ul. Komunardów został wylegitymowany i ukarany mandatem karnym przez strażników miejskich. Tabliczka została zwrócona kierownikowi budowy.

24.11.2018r.godz.17:35  zgłoszenie z Rynku o czarnym dymie wydobywającym się z komina. Operator monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej potwierdził fakt. Skierowani w to miejsce strażnicy miejscy po przeprowadzeniu czynności wyjaśniające ustalili sprawcę zadymienia. Przeprowadzili kontrolę paleniska i sporządzili odpowiedni protokół kontroli. Właścicielka lokalu oświadczyła, że rozpoczyna palenie, a rozpałki dokonała drewnem i to jest powód zadymienia.

25.11.2018r.godz.6:40 operator monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej zgłosił, że w Rynku na ławce przy pomniku M. Kunic siedzą dwie osoby, które spożywają alkohol. Strażnicy wylegitymowali sprawców wykroczenia i ich pouczyli. W/w opuścili miejsce zdarzenia.

25.11.2018r.godz.12:30 zaniepokojona kobieta zgłosiła, że spotkała na ul. Kotlarskiej starszego około 70- 75 letniego mężczyznę. Pan był brudny, nie mógł sobie przypomnieć jak się nazywa i gdzie mieszka i oddalił się w kierunku ul. S. Żeromskiego. Po uruchomieniu działań monitoringu wizyjnego starszy Pan został odnaleziony na ul. Komunardów. Strażnicy ustalili adres zamieszkania mężczyzny, oraz adres jego córki, której przekazano zagubionego starszego człowieka. Funkcjonariusze sporządzili notatkę urzędową z zaistniałego zdarzenia, która została przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

28.11.2018r.godz.15:55 operator monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej zgłosił, że na ul. J. Kilińskiego na trawniku parkuje samochód. Skierowani w to mundurowi wystawili wezwanie do stawiennictwa sprawcy wykroczenia w siedzibie Straży Miejskiej. W dniu następnym zgłosił się sprawca tego czynu. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających okazało się, że mężczyzna kilkukrotnie był już pouczany za to samo wykroczenie parkując w tym samym miejscu. Tym razem interwencja zakończyła się nałożeniem mandatu karnego.

(J.B.)