Wybrane interwencje na zgłoszenia obywateli w okresie 16.11-22.11.2018 r.

Aktualności » Poprzednie interwencje » Wybrane interwencje na zgłoszenia obywateli w okresie 16.11-22.11.2018 r.

 

16.11.2018r.godz.10:30 prośba o podjęcie działań w związku z parkowaniem pojazdów mechanicznych na trawniku. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających strażnicy ustalili sprawcę wykroczenia i zakończyli interwencję pouczeniem. Samochód został przestawiony w miejsce, na którym wolno parkować.

16.11.2018r.godz.12:00  zgłaszanie z ul. Częstochowskiej o obozowisku osób bezdomnych. Funkcjonariusze wspólnie z pracownicami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonali kontroli wskazanego w zgłoszeniu terenu. Ustalili, że miejsce prawdopodobnie zostało porzucone przez stacjonujące tam osoby. Strażnicy zlecili właścicielowi terenu uprzątnięcie koczowiska.

17.11.2018r.godz.16:30 operator monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej zgłosił, że w Zaułku Kupieckim mężczyzna spożywa alkohol. Przybyli we wskazane miejsce mundurowi po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających nałożyli na sprawcę wykroczenia mandat karny w kwocie 100 zł.

18.11.2018r.godz.14:40 zgłoszenie z ul. K. Pułaskiego o ciemnym dymie wydobywającym się z komina. Po rozpytaniu mieszkańców kamienicy strażnicy ustalili, w którym mieszkaniu spalane jest paliwo powodujące takie zadymienie. Dotarli do mieszkańców i przeprowadzili postępowanie wyjaśniające. Ustalili, że spalane były między innymi zużyte panele podłogowe. Z interwencji strażnicy sporządzili protokół kontroli paleniska, a względem sprawcy wykroczenia przeprowadzono postępowanie zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie.

21.11.2018r.godz.7:50  Dyspozytor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zgłasza, że na pętli autobusowej przy ul. Strzelińskiej przy obowiązującym zakazie zatrzymywania parkują pojazdy, które utrudniają przejazd autobusom. We wskazanym miejscu strażnicy miejscy ustalili sprawców utrudnienia przejazdu i nałożyli na nich mandaty karne w kwocie po 100 zł oraz po jednym punkcie karnym.

(J.B.)