Spalanie odpadów

Aktualności » Poprzednie interwencje » Spalanie odpadów

 

Strażnicy miejscy przypominają, że spalanie odpadów w niskich temperaturach powoduje zanieczyszczanie powietrza, wpływa niekorzystnie na organizm, a przede wszystkim jest niebezpieczne dla naszego zdrowia. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym także w sposób termiczny) z wyłączeniem odpowiednich instalacji i urządzeń. W myśl art. 191 w/w ustawy osoba, która spala odpady może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł. , Sąd natomiast może nałożyć grzywnę do 5 tyś. zł. Strażnicy miejscy w 2018 roku przeprowadzili 110 postępowań związanych z zadymianiem powietrza oraz sposobem termicznego przekształcania odpadów. W 93 przypadkach został sporządzony protokół z kontroli. Podczas 21 interwencji ujawniono naruszenie przepisów ustawy o odpadach w zakresie termicznego ich przekształcania, w 3 przypadkach nałożono mandat karny w formie grzywny. W 18 postępowaniach strażnicy zastosowali karę pouczenia. Zanim podpalisz śmieci miej świadomość, że trujesz siebie, a także okolicznych mieszkańców.

(J.B.)