Bezdomność nie zwalnia z odpowiedzialności

Aktualności » Poprzednie interwencje » Bezdomność nie zwalnia z odpowiedzialności

W dniu 21.09.2016 r. w godzinach popołudniowych strażnicy ujęli bezdomnego mężczyznę, który będąc w stanie upojenia alkoholowego leżał jednej z ławek skweru przy Placu Grunwaldzkim w Świdnicy. Człowiek ten dokładnie znany jest strażnikom i policjantom, ponieważ po każdej interwencji wobec niego trzeba wyłączyć z obiegu radiowóz, pomieszczenie odosobnienia, w celu przeprowadzenia stosownego odkażenia. Nasze interwencje wobec łamania prawa przez tego Pana były codziennością. W związku z tym Straż Miejska wniosła przeciw niemu wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Świdnicy w trybie przyspieszonym. Niemal dwa dni trwało trzeźwienie, ale w dniu 23.09.2016 r. przeprowadzone zostało stosowne postępowanie przed majestatem prawa. Wyrokiem Sądu, za popełnione wykroczenia, wobec bezdomnego zastosowana została kara aresztu z klauzulą natychmiastowego wykonania. Miejmy nadzieję, że ten czas pozwoli na prawdziwe otrzeźwienie.

(J.B)